• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zrównoważony transport publiczny w miastach.

Design hali czasami ma duże znaczenie. Sporo zależy od tego, czemu dana hala ma służyć. Jeżeli hala ma być równocześnie obiektem sportowym, obiektem spotkań rozrywkowo – kulturalnych wtedy już na etapie projektowania warto zadbać o to, by nie była to stereotypowa hala, jakich wiele znamy chociażby z mediów lecz by był to budynek estetyczny, reprezentacyjny. Jeżeli na takiej hali odbywać się będą koncerty obszernych gwiazd, spotkania, które będą pokazywane w środkach masowego przekazu na całym świecie w owym czasie konieczne jest, żeby taka hala wyglądała ładnie oraz estetycznie, aby nie była tylko okazałym zadaszonym parkietem. Absolutnie inaczej wyglądają hale przemysłowe czy gigantyczne magazyny – przetestuj ANCHOR. Tam niesłychanie w wielu przypadkach jest nieporządek wynikający ze specyfiki działania takiej hali. Żeby wybudować halę konieczne jest odszukanie godziwego miejsca. Taka hala zajmuje go albowiem dość mnóstwo. Budowa hal to inwestycje budowlane i to wielokrotnie na dużą skalę. Wskutek tego także potrzebne jest uzyskanie wszelakich pozwoleń na to, żeby taką halę zdołać wybudować.

1. Otwórz link

2. Znajdź tutaj

3. Zobacz stronę

4. Kliknij tutaj

5. Przejrzyj

Categories: Blog

Comments are closed.